داروی جدید موثر در برابر کرونا

داروی جدید موثر در برابر کرونا

داروی جدید موثر در برابر کرونا

داروی جدید ترکیب شیمیایی با منشا دریایی موثر بر کرونا

داروی جدید موثر در برابر کرونا
داروی جدید موثر در برابر کرونا

محققان شواهدی یافتند که نشان می‌دهد یک دارو با منشا دریایی می‌تواند به عنوان درمانی برای کووید ۱۹ مورد استفاده قرار گیرد. این دارو در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت و در استرالیا به عنوان درمانی برای نوعی سرطان به نام مولتیپل میلوما مورد تأیید قرار گرفت، اما از آنجا که ترکیبات دارویی بالقوه زیادی وجود دارد، محققان می‌توانند آن‌ها را برای استفاده‌های دیگر و در این مورد برای ویروس کرونا غربال کنند.محققان بر چگونگی استفاده ویروس از سلول‌های انسانی برای زنده ماندن و تولید مثل تمرکز کردند. بیشتر بخوانید